Kita pagalba

Fotografavimas

Mūsų globotinių įamžinimas, kad galėtume svetainėje parodyti gražiausias jų puses, charakterius ir kiekvieno iš jų savitumą.


Filmavimas

Reikia savanorių, galinčių reguliariai lankytis gyvybės vagonėliuose, filmuoti mūsų globotinius ir ruošti nedidelius, poros minučių filmukus apie juos bei mūsų veiklą, kurie bus platinami.


Informacijos sklaida

Internetinėje erdvėje, spaudoje bei plakatų/ skrajučių platinimas


Organizacinė sritis

Reikalinga pagalba organizaciniuose reikaluose su renginiais, projektais


Rėmėjų paieška

Finansinės, 2% GPM, ir kitokios paramos paieška (spaudos darbai, reklama, žiniasklaida)


Galintys prisidėti prie šios veiklos, susisiekite, prašome:

Tel. Nr. 8 652 44093 Danutė